Surat Pekeliling Bonus Hari Raya untuk Kakitangan Kerajaan 2013

Bonus Raya 2013

[quote]KUALA LUMPUR; Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak mengumumkan bayaran bantuan khas kewangan RM500 kepada…